کلینیک دامپزشکی فرشاد

جراحی

ویزیت

واکسیناسیون

صدور شناسنامه

میکروچیپ

صدور گواهی خروج از کشور

پانسیون

اصلاح مو

تهیه و آموزش حیوانات خانگی

ارائه خدمات مشاوره ایی در زمینه پرورش پت

 • جرم گیری
  45دقیقه
 • جراحی دندان
  30دقیقه

دندان پزشکی

انجام خدمات دندان پزشکی در کلینیک دامپزشکی فرشاد .

 • معاینه
  10 دقیقه
 • جراحی سرپایی
  30 دقیقه
 • گچ گیری
  25 دقیقه
 • آتل بندی
  10 دقیقه

عمومی

انجام خدمات معاینه و درمان در کلینیک دامپزشکی فرشاد