تماس

09128026038

09124147004

66433015

66433016

66924114

باما در ارتباط باشید

دریافت وقت ملاقات

آدرس کلینیک دامپزشکی دکتر حریری

خیابان توحید به سمت شمال ، خیابان فرصت ، نرسیده به تقاطع اسکندری پلاک156 واحد2

آدرس کلینیک دامپزشکی فرشاد

کجا می توانید ما را پیدا کنید

خیابان توحید به سمت شمال ، خیابان فرصت ، نرسیده به تقاطع اسکندری پلاک156 واحد2

fardin.hariri@gmail.com

ID:farshad_pet_pet

66433016

66433015

66924114

09124147004

09128026038